wbg logo

科研成果

论文列表

Minghao Qu, Xiangrong Fan, Chenlu Hao, Yi Zheng, Sumin Guo, Sen Wang, Wei Li, Yanqin Xu*, Lei Gao*, Yuanyuan Chen*. 2023 . Chromosome-level assemblies of cultivated water chestnut Trapa bicornis and its wild relative Trapa incisa . Scientific data, 10 : 407

Emmanuel Nyongesa Waswa, Elijah Mbandi Mkala, Wyclif Ochieng Odago, Sara Getachew Amenu, Elizabeth Syowai Mutinda, Samuel Wamburu Muthui, Shxiong Ding, Guangwan Hu*, Qingfeng Wang. 2023 . Comparative chloroplast genome analysis of Sambucus L. (Viburnaceae): inference for phylogenetic relationships among the closely related Sambucus adnata Wall. ex DC Sambucus javanica Blume . Frontiers in Plant Science, 14 : 1179510

Zhiguo Li, Bo Xu, Runhua Zhang, Feng Wang, Linyang Li, Kaili Wang, Runqin Zhang, Xinxin Jing, Yi Liu*, Peng Chen*. 2023 . Effects of land use on soil microplastic distribution adjacent to Danjiangkou reservoir, China . Chemosphere, 338 : 139389

Kaixuan Wang, Zhongjie Wang, Yi Ding, Youzhi Yu, Yali Wang, Yahong Geng, Yeguang Li*, Xiaobin Wen*. 2023 . Optimization of Heterotrophic Culture Conditions for the Algae Graesiella emersonii WBG-1 to Produce Proteins . Plants, 12 : 2255

Yuyi Yang, Geoffrey Michael Gadd, Jidong Gu, Weihong Zhang, Quanfa Zhang, Wenzhi Liu, Wenjie Wan*. 2023 . Spatial difference in phoD-harboring bacterial landscape between soils and sediments along the Yangtze River . Ecological Indicators, 153 : 110447

Yuyi Yang, Weihong Zhang, Wenzhi Liu, Donglan He, Wenjie Wan*. 2023 . Irreversible community difference between bacterioplankton generalists and specialists in response to lake dredging . Water research, 243 : 120344

Kelvin Babu Githaiga, Samwel Maina Njuguna, Joel Ltilitan Bargul, Fan Liu, Robert Wahiti Gituru, Xue Yan*. 2023 . Decadal Assessment of Microplastics, Pharmaceuticals, and Pesticides as Contaminants of Emerging Concern in Kenya's Surface Waters: A Review . Environmental toxicology and chemistry, :

Bei Lu, John M. Nzei, Zhizhong Li, Jinming Chen, Xingyu Yang, Donna J. Perleberg*. 2023 . Population genetics of Nelumbo lutea (American lotus) near its northwestern limit . Aquatic Botany, 188 : 103673

Zhenfei Zhu, Qingyun Li, Duncan Kiragu Gichuki, Yujun Hou, Yuanshuang Liu, Huimin Zhou, Chen Xu, Linchuan Fang, Linzhong Gong, Beibei Zheng, Wei Duan, Peige Fan, Qingfeng Wang*, Haiping Xin*. 2023 . Genome-wide profiling of histone H3 lysine 27 trimethylation and its modification in response to chilling stress in grapevine leaves . Horticultural Plant Journal, 9 : 496-508

Elijah Mbandi Mkala, Matthias Jost, Xiang Dong, Geoffrey Mwachala, Paul Mutuku Musili, Stefan Wanke, Guangwan Hu*, Qingfeng Wang. 2023 . Phylogenetic and comparative analyses of Hydnora abyssinica plastomes provide evidence for hidden diversity within Hydnoraceae. . BMC ecology and evolution, 23 : 34