wbg logo

科研成果

良种名称 树种名称 学名 良种编号 申请人
宜昌楠 楠木 Phoebe chekiangensis 鄂 R-ETS-PC-007-2004 丁朝华,叶其刚,陈树森,杨波,张炳坤,陈冬英,武显维
兰蝴蝶 鸢尾(花卉) iris tectouum 'Blue Bufferfly 鄂 R-ETS-IT-009-2004 丁朝华,杨波,张炳坤,马小英,王业华
武植二号藕莲(武植莲一号) 莲藕 鄂种审证字第74号 中国科学院武汉植物园(武汉植物所)